Els negocis també tenen una càrrega energètica, amb SAAMA  podem revisar i buscar la font del problema que ens impedeix arribar a l'objectiu marcat, a l'èxit que busquem, ....

Amb SAAMA revisarem allò que ens impedeix avançar ( el nom del negoci, el lloc a on està ubicat, els empleats, ... ).

No només formen un negoci les persones, també espais, coses, imatges, noms, idees ...

Amb la Teràpia SAAMA pots impulsar el teu negoci.